Soi cầu 3 càng xổ số miền Bắc chính xác miễn phí hôm nay

Trong số các phương pháp chơi lô đề, những người chơi muốn đạt được chiến thắng lớn cần phải học cách soi cầu 3 càng miền Bắc chính xác. Vậy, phương pháp dự đoán này hoạt động như thế nào? Chúng ta có thể tìm hiểu thông tin về cách sử dụng rồng bạch kim để soi cầu 3 càng miễn phí XSMB hôm nay qua bài viết dưới đây.

Soi cầu 3 càng chuẩn xác hôm nay

NgàySoi cầu 3 càngKết Quả
09/02/2024780 - 893 - 399 - 560 - 465 - 163Chờ
09/02/2024491 - 590 - 421 - 700 - 244 - 384Trượt
08/02/2024926 - 422 - 597 - 798 - 851 - 944Trượt
07/02/2024769 - 546 - 991 - 425 - 936 - 053Trượt
06/02/2024299 - 790 - 795 - 303 - 787 - 494Trượt
05/02/2024427 - 135 - 846 - 199 - 247 - 568Trượt
04/02/2024477 - 568 - 179 - 068 - 718 - 963Trượt
03/02/2024408 - 730 - 257 - 784 - 547 - 197Trượt
02/02/2024238 - 905 - 257 - 844 - 250 - 532Trượt
01/02/2024324 - 686 - 472 - 344 - 734 - 576Trượt
31/01/2024954 - 361 - 114 - 049 - 857 - 661Trượt
30/01/2024534 - 957 - 847 - 281 - 203 - 480Trượt
29/01/2024834 - 226 - 509 - 896 - 212 - 328Trượt
28/01/2024922 - 315 - 503 - 819 - 372 - 679Trượt
27/01/2024313 - 489 - 082 - 520 - 995 - 339Trượt
26/01/2024705 - 953 - 456 - 946 - 057 - 167Trượt
25/01/2024810 - 991 - 646 - 448 - 436 - 210Trượt
24/01/2024781 - 909 - 986 - 528 - 471 - 848Trượt
23/01/2024720 - 094 - 578 - 002 - 074 - 353Trượt
22/01/2024373 - 508 - 812 - 357 - 297 - 856Trượt
21/01/2024468 - 698 - 536 - 208 - 065 - 655Trượt
20/01/2024687 - 669 - 425 - 614 - 321 - 338Trượt
19/01/2024151 - 468 - 747 - 564 - 552 - 008Trượt
18/01/2024236 - 089 - 238 - 263 - 034 - 637Trượt
17/01/2024766 - 903 - 284 - 943 - 954 - 922Trượt
16/01/2024803 - 987 - 441 - 770 - 567 - 501Trượt
15/01/2024164 - 862 - 076 - 350 - 683 - 222Trượt
14/01/2024643 - 556 - 640 - 860 - 177 - 977Trượt
13/01/2024729 - 314 - 800 - 667 - 064 - 693Trượt
12/01/2024861 - 286 - 121 - 807 - 873 - 336Trượt
11/01/2024778 - 989 - 553 - 984 - 481 - 037Trượt
10/01/2024952 - 297 - 481 - 735 - 490 - 199Trượt
09/01/2024560 - 448 - 158 - 760 - 820 - 147Trượt
08/01/2024400 - 582 - 401 - 747 - 342 - 651Trượt
07/01/2024685 - 869 - 808 - 267 - 144 - 901Trượt
06/01/2024935 - 119 - 634 - 060 - 743 - 069Trượt
05/01/2024006 - 178 - 780 - 831 - 121 - 339Trượt
04/01/2024915 - 497 - 163 - 635 - 567 - 827Trượt
03/01/2024362 - 722 - 971 - 721 - 059 - 266Trượt
02/01/2024125 - 671 - 010 - 218 - 766 - 034Trượt
01/01/2024867 - 901 - 146 - 102 - 363 - 379Trượt
31/12/2023583 - 614 - 288 - 408 - 875 - 202Trượt
30/12/2023185 - 429 - 058 - 563 - 516 - 639Trượt
29/12/2023728 - 789 - 916 - 664 - 036 - 543Trượt
28/12/2023311 - 479 - 987 - 262 - 302 - 466Trượt
27/12/2023779 - 254 - 356 - 439 - 023 - 125Trượt
26/12/2023945 - 536 - 545 - 143 - 958 - 216Trượt
25/12/2023423 - 930 - 792 - 559 - 790 - 422Trượt
24/12/2023395 - 977 - 052 - 296 - 614 - 496Trượt
23/12/2023670 - 142 - 696 - 753 - 592 - 966Trượt
22/12/2023135 - 454 - 102 - 236 - 659 - 587Trượt
21/12/2023463 - 034 - 741 - 989 - 995 - 196Trượt
20/12/2023560 - 544 - 305 - 207 - 364 - 536Trượt
19/12/2023725 - 686 - 451 - 750 - 310 - 202Trượt
18/12/2023740 - 113 - 746 - 160 - 373 - 301Trượt
17/12/2023657 - 508 - 261 - 576 - 611 - 887Trượt
16/12/2023871 - 647 - 303 - 278 - 764 - 441Trượt
15/12/2023004 - 161 - 865 - 922 - 212 - 065Trượt
14/12/2023710 - 402 - 647 - 020 - 159 - 403Trượt
13/12/2023198 - 761 - 455 - 925 - 079 - 086Trượt
12/12/2023585 - 738 - 202 - 322 - 450 - 744Trượt
11/12/2023967 - 009 - 413 - 311 - 244 - 015Trượt
10/12/2023225 - 360 - 026 - 909 - 134 - 708Ăn 360
09/12/2023830 - 561 - 376 - 762 - 735 - 602Trượt
08/12/2023628 - 003 - 978 - 990 - 660 - 818Trượt
07/12/2023400 - 575 - 660 - 782 - 427 - 950Trượt
06/12/2023426 - 419 - 742 - 075 - 515 - 914Trượt
05/12/2023023 - 669 - 553 - 789 - 493 - 797Trượt
04/12/2023135 - 786 - 347 - 965 - 704 - 187Trượt
03/12/2023558 - 684 - 395 - 704 - 183 - 031Trượt
02/12/2023818 - 232 - 635 - 466 - 838 - 072Trượt
01/12/2023661 - 343 - 508 - 541 - 844 - 143Trượt
30/11/2023225 - 250 - 905 - 199 - 081 - 713Trượt
29/11/2023500 - 883 - 718 - 602 - 069 - 531Trượt
28/11/2023295 - 147 - 931 - 206 - 477 - 629Trượt
27/11/2023767 - 108 - 179 - 570 - 873 - 319Trượt
26/11/2023221 - 764 - 542 - 730 - 630 - 535Trượt
25/11/2023181 - 826 - 669 - 489 - 322 - 929Trượt
24/11/2023735 - 616 - 512 - 524 - 715 - 061Trượt
23/11/2023497 - 322 - 116 - 959 - 198 - 394Trượt
22/11/2023757 - 945 - 888 - 581 - 770 - 189Trượt
21/11/2023749 - 269 - 427 - 095 - 297 - 639Trượt
20/11/2023416 - 951 - 646 - 713 - 873 - 435Trượt
19/11/2023981 - 619 - 507 - 300 - 299 - 287Trượt
18/11/2023008 - 357 - 632 - 016 - 973 - 450Trượt
17/11/2023475 - 864 - 173 - 543 - 291 - 140Trượt
16/11/2023991 - 396 - 470 - 763 - 199 - 081Trượt
15/11/2023410 - 747 - 695 - 649 - 181 - 061Trượt
14/11/2023890 - 704 - 555 - 563 - 370 - 377Trượt
13/11/2023720 - 700 - 219 - 915 - 101 - 737Trượt
12/11/2023718 - 182 - 572 - 630 - 276 - 904Trượt
11/11/2023697 - 965 - 487 - 428 - 528 - 154Trượt
10/11/2023428 - 027 - 936 - 368 - 074 - 782Trượt
09/11/2023476 - 448 - 538 - 560 - 616 - 693Trượt
08/11/2023140 - 082 - 148 - 687 - 205 - 788Trượt
07/11/2023016 - 516 - 037 - 784 - 843 - 933Trượt
06/11/2023642 - 046 - 690 - 259 - 391 - 337Trượt
05/11/2023737 - 729 - 339 - 547 - 146 - 206Trượt
04/11/2023929 - 120 - 089 - 204 - 724 - 019Trượt
03/11/2023634 - 380 - 817 - 747 - 376 - 332Trượt
02/11/2023903 - 893 - 366 - 706 - 215 - 233Trượt
01/11/2023035 - 637 - 126 - 086 - 640 - 953Trượt
31/10/2023519 - 501 - 907 - 128 - 266 - 967Trượt
30/10/2023385 - 611 - 512 - 421 - 481 - 704Trượt
29/10/2023953 - 418 - 802 - 729 - 942 - 583Trượt
28/10/2023663 - 527 - 434 - 745 - 523 - 214Trượt
27/10/2023699 - 110 - 494 - 811 - 978 - 632Trượt
26/10/2023855 - 619 - 676 - 885 - 487 - 178Trượt
25/10/2023160 - 757 - 006 - 115 - 718 - 741Trượt
24/10/2023637 - 474 - 199 - 916 - 887 - 208Trượt
23/10/2023115 - 549 - 819 - 879 - 738 - 371Trượt
22/10/2023727 - 466 - 580 - 343 - 270 - 794Trượt
21/10/2023505 - 458 - 045 - 724 - 823 - 382Trượt
20/10/2023053 - 191 - 476 - 945 - 211 - 292Trượt
19/10/2023911 - 351 - 681 - 416 - 071 - 978Trượt
18/10/2023650 - 078 - 434 - 892 - 475 - 860Trượt
17/10/2023439 - 465 - 002 - 786 - 477 - 616Trượt
16/10/2023224 - 739 - 740 - 666 - 167 - 865Trượt
15/10/2023900 - 720 - 104 - 536 - 225 - 247Trượt
14/10/2023723 - 029 - 006 - 976 - 718 - 185Trượt
13/10/2023316 - 928 - 604 - 664 - 129 - 156Trượt
12/10/2023499 - 111 - 601 - 549 - 084 - 518Trượt
11/10/2023137 - 652 - 061 - 312 - 435 - 374Trượt
10/10/2023157 - 574 - 830 - 643 - 819 - 864Trượt
09/10/2023621 - 438 - 024 - 967 - 052 - 920Trượt
08/10/2023329 - 640 - 889 - 923 - 635 - 734Trượt
07/10/2023527 - 579 - 496 - 318 - 998 - 183Trượt
06/10/2023051 - 357 - 238 - 962 - 542 - 805Trượt
05/10/2023380 - 148 - 218 - 176 - 076 - 847Trượt
04/10/2023034 - 637 - 597 - 388 - 817 - 067Trượt
03/10/2023766 - 570 - 892 - 724 - 856 - 862Trượt
02/10/2023039 - 726 - 733 - 010 - 528 - 047Trượt
01/10/2023104 - 942 - 344 - 404 - 534 - 204Trượt
30/09/2023637 - 956 - 678 - 140 - 451 - 320Trượt
29/09/2023691 - 165 - 152 - 111 - 787 - 759Trượt
28/09/2023225 - 957 - 540 - 958 - 812 - 464Trượt
27/09/2023297 - 182 - 963 - 670 - 689 - 417Trượt
26/09/2023947 - 679 - 673 - 683 - 016 - 356Trượt
25/09/2023191 - 458 - 525 - 558 - 291 - 668Trượt
24/09/2023135 - 158 - 761 - 231 - 060 - 614Trượt
23/09/2023353 - 497 - 080 - 179 - 651 - 284Trượt
22/09/2023468 - 225 - 100 - 208 - 764 - 951Trượt
21/09/2023522 - 464 - 527 - 794 - 614 - 769Trượt
20/09/2023865 - 365 - 994 - 698 - 117 - 069Trượt
19/09/2023930 - 484 - 631 - 413 - 475 - 441Trượt
18/09/2023651 - 846 - 653 - 729 - 203 - 054Trượt
17/09/2023829 - 592 - 892 - 952 - 664 - 080Trượt
16/09/2023001 - 943 - 335 - 180 - 423 - 922Trượt
15/09/2023784 - 091 - 429 - 486 - 423 - 783Trượt
14/09/2023473 - 014 - 666 - 803 - 277 - 922Trượt
13/09/2023309 - 407 - 186 - 610 - 840 - 523Trượt
12/09/2023084 - 242 - 428 - 853 - 409 - 057Trượt
11/09/2023748 - 018 - 990 - 007 - 991 - 832Trượt
10/09/2023660 - 782 - 139 - 441 - 365 - 881Trượt
09/09/2023143 - 666 - 152 - 810 - 905 - 222Trượt
08/09/2023186 - 237 - 123 - 935 - 870 - 942Trượt
07/09/2023967 - 104 - 222 - 322 - 554 - 351Trượt
06/09/2023480 - 280 - 467 - 668 - 020 - 032Trượt
05/09/2023150 - 152 - 046 - 109 - 019 - 115Trượt
03/09/2023628 - 490 - 659 - 046 - 870 - 987Trượt
02/09/2023809 - 248 - 471 - 224 - 883 - 336Trượt
01/09/2023595 - 180 - 687 - 588 - 408 - 639Trượt
31/08/2023386 - 314 - 445 - 690 - 111 - 491Trượt
30/08/2023141 - 476 - 460 - 349 - 812 - 921Trượt
29/08/2023941 - 465 - 718 - 220 - 178 - 744Trượt
27/08/2023720 - 401 - 598 - 852 - 750 - 877Trượt
26/08/2023847 - 252 - 475 - 424 - 834 - 123Trượt
25/08/2023317 - 080 - 500 - 901 - 953 - 341Trượt
24/08/2023439 - 336 - 633 - 422 - 968 - 746Trượt
23/08/2023850 - 180 - 474 - 485 - 542 - 824Trượt
22/08/2023366 - 567 - 389 - 796 - 954 - 760Trượt
21/08/2023770 - 988 - 723 - 856 - 550 - 269Trượt
20/08/2023791 - 833 - 020 - 740 - 414 - 310Trượt
19/08/2023020 - 450 - 287 - 706 - 052 - 913Trượt
18/08/2023321 - 640 - 633 - 944 - 274 - 219Trượt
17/08/2023120 - 316 - 395 - 834 - 162 - 161Trượt
16/08/2023440 - 455 - 411 - 039 - 238 - 829Trượt
15/08/2023105 - 460 - 717 - 015 - 316 - 364Trượt
14/08/2023257 - 761 - 791 - 757 - 576 - 307Trượt
13/08/2023967 - 728 - 246 - 858 - 232 - 861Trượt
12/08/2023751 - 351 - 058 - 842 - 400 - 010Trượt
11/08/2023602 - 415 - 961 - 868 - 887 - 852Trượt
10/08/2023651 - 951 - 354 - 760 - 593 - 136Trượt
09/08/2023935 - 710 - 098 - 823 - 980 - 245Trượt
08/08/2023080 - 221 - 564 - 592 - 749 - 026Trượt
07/08/2023193 - 427 - 512 - 706 - 976 - 416Trượt
06/08/2023431 - 452 - 938 - 251 - 981 - 369Trượt
05/08/2023572 - 525 - 079 - 292 - 591 - 216Trượt
04/08/2023153 - 289 - 013 - 623 - 348 - 352Trượt
03/08/2023817 - 586 - 079 - 760 - 707 - 301Trượt
02/08/2023901 - 404 - 352 - 156 - 327 - 576Trượt
01/08/2023264 - 867 - 258 - 085 - 279 - 419Trượt
31/07/2023943 - 637 - 941 - 343 - 543 - 195Trượt
30/07/2023796 - 560 - 337 - 654 - 452 - 562Trượt
29/07/2023405 - 916 - 640 - 761 - 441 - 587Trượt
28/07/2023573 - 291 - 354 - 383 - 378 - 743Trượt
27/07/2023203 - 506 - 053 - 322 - 070 - 956Trượt
26/07/2023969 - 171 - 337 - 867 - 659 - 290Trượt
25/07/2023168 - 006 - 527 - 376 - 460 - 443Trượt
24/07/2023438 - 919 - 053 - 452 - 262 - 618Trượt
23/07/2023242 - 413 - 752 - 891 - 893 - 071Trượt
22/07/2023082 - 234 - 316 - 996 - 398 - 095Trượt
21/07/2023763 - 012 - 792 - 442 - 376 - 734Trượt
20/07/2023625 - 506 - 343 - 700 - 875 - 862Trượt
19/07/2023532 - 097 - 492 - 423 - 644 - 758Trượt
18/07/2023346 - 279 - 015 - 608 - 406 - 768Trượt
17/07/2023306 - 477 - 268 - 050 - 267 - 827Trượt
16/07/2023455 - 755 - 096 - 966 - 158 - 374Trượt
15/07/2023473 - 517 - 807 - 369 - 083 - 786Trượt
14/07/2023728 - 541 - 300 - 715 - 121 - 944Trượt
13/07/2023309 - 539 - 586 - 579 - 221 - 159Trượt
12/07/2023291 - 965 - 097 - 686 - 404 - 487Trượt
11/07/2023250 - 443 - 613 - 686 - 664 - 039Trượt
10/07/2023863 - 944 - 883 - 109 - 201 - 963Trượt
09/07/2023883 - 038 - 762 - 458 - 299 - 492Trượt
08/07/2023886 - 006 - 239 - 924 - 541 - 252Trượt
07/07/2023326 - 009 - 987 - 069 - 024 - 608Trượt
06/07/2023307 - 899 - 893 - 599 - 082 - 968Trượt
05/07/2023178 - 626 - 762 - 775 - 809 - 790Trượt
04/07/2023576 - 284 - 605 - 805 - 822 - 086Trượt
03/07/2023708 - 992 - 348 - 707 - 578 - 742Trượt
02/07/2023956 - 289 - 018 - 721 - 671 - 855Trượt
01/07/2023525 - 751 - 570 - 923 - 699 - 782Trượt
30/06/2023239 - 241 - 263 - 498 - 262 - 429Trượt
29/06/2023294 - 252 - 724 - 827 - 281 - 135Trượt
28/06/2023728 - 714 - 421 - 253 - 499 - 783Trượt
27/06/2023003 - 284 - 248 - 805 - 494 - 093Trượt
26/06/2023135 - 801 - 863 - 984 - 503 - 366Trượt
25/06/2023762 - 543 - 319 - 993 - 307 - 849Trượt
24/06/2023178 - 807 - 449 - 618 - 339 - 999Trượt
23/06/2023936 - 992 - 174 - 070 - 770 - 724Trượt
22/06/2023605 - 533 - 610 - 296 - 084 - 724Trượt
21/06/2023967 - 638 - 300 - 661 - 592 - 334Trượt
20/06/2023530 - 282 - 744 - 111 - 694 - 307Trượt
19/06/2023657 - 711 - 516 - 978 - 774 - 834Trượt
18/06/2023291 - 038 - 162 - 813 - 372 - 474Trượt
17/06/2023137 - 915 - 910 - 018 - 753 - 725Trượt
16/06/2023754 - 252 - 438 - 339 - 930 - 726Trượt
15/06/2023785 - 188 - 427 - 674 - 311 - 795Trượt
14/06/2023602 - 361 - 186 - 259 - 007 - 637Trượt
13/06/2023937 - 599 - 238 - 602 - 146 - 833Trượt
12/06/2023300 - 437 - 469 - 074 - 036 - 729Trượt
11/06/2023197 - 262 - 515 - 379 - 021 - 793Trượt
10/06/2023735 - 751 - 865 - 235 - 993 - 919Trượt
09/06/2023951 - 252 - 771 - 908 - 057 - 436Trượt
08/06/2023493 - 130 - 155 - 177 - 293 - 153Trượt
07/06/2023313 - 645 - 104 - 250 - 527 - 791Trượt
06/06/2023160 - 032 - 314 - 113 - 652 - 036Trượt
05/06/2023948 - 411 - 698 - 666 - 498 - 583Trượt
04/06/2023632 - 881 - 535 - 339 - 872 - 686Trượt
03/06/2023244 - 683 - 828 - 601 - 793 - 083Trượt
02/06/2023868 - 375 - 609 - 955 - 883 - 587Trượt
01/06/2023955 - 043 - 503 - 448 - 246 - 093Trượt
31/05/2023762 - 761 - 842 - 310 - 435 - 846Trượt
30/05/2023638 - 210 - 001 - 930 - 692 - 761Trượt
29/05/2023700 - 742 - 851 - 136 - 910 - 678Ăn 742

>> Cặp lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay

>> Soi cầu 1 số duy nhất chính xác 100

Soi cầu độc thủ đề 3 càng là gì?

Soi cầu độc thủ đề 3 càng là gì?

Thuật ngữ “Độc thủ đề 3 càng” được sử dụng rộng rãi trong các trò chơi liên quan đến lô đề ở Việt Nam, đây là một phương pháp dự đoán những số có thể sẽ xuất hiện trong kết quả lô đề ngày hôm nay.

Theo đó, “3 càng” là một cặp số xuất hiện cùng nhau trong 3 vị trí khác nhau trong bộ số đề. Ví dụ: nếu 3 con số 034 xuất hiện ở vị trí giải đặc biệt, chúng ta có thể nói 034 là một cầu 3 càng.

“Soi cầu 3 càng” là phương pháp được sử dụng bởi những người chơi đam mê lô đề để dự đoán 3 càng hôm nay và tìm ra các số có khả năng xuất hiện trong kết quả giải đặc biệt. Những người chơi lô đề thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra “3 càng vip hôm nay”, bao gồm phân tích thống kê, xem kết quả đặc biệt trước đó hoặc dựa trên các dấu hiệu khác để đưa ra dự đoán. Tuy nhiên, việc dự đoán kết quả xổ số vẫn chỉ là một trò chơi may rủi và không có cách nào đảm bảo chắc chắn rằng người chơi sẽ đoán trúng kết quả.

Phương pháp soi cầu 3 càng XSMB hôm nay tỷ lệ trúng cao

Nếu bạn muốn đánh 3 càng để có cơ hội giành được số tiền thưởng lớn, thì yêu cầu của người chơi là phải thực hiện việc soi cầu một cách chính xác và đúng chuẩn. So với việc đánh lô bạch thủ hay song thủ, việc quyết định đánh 3 càng là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, người chơi cần trang bị cho mình phương pháp soi cầu 3 càng XSMB miền Bắc hôm nay. Dưới đây là cách thực hiện chi tiết:

Phương pháp soi cầu 3 càng XSMB hôm nay tỷ lệ trúng cao

Hướng dẫn soi cầu 3 càng VIP hôm nay từ giải đặc biệt

Để soi cầu 3 càng 6666 miễn phí miền Bắc hôm nay, cần nhắc đến phương pháp tính từ giải đặc biệt. Đây là một phương pháp đơn giản, tuy nhiên nó không phải lúc nào cũng hiệu quả, do đó người chơi cần phải biết nhận diện các dấu hiệu để sử dụng phương pháp này một cách hiệu quả.

Cụ thể, nếu trong vòng 7 ngày mà lô vẫn chưa xuất hiện, đó sẽ là thời điểm để người chơi đầu tư và có cơ hội giành được số tiền lớn. Lý do cho điều này là loại lô này thường hay nổ khi có đề bệt hoặc đề tắt điện về.

Ví dụ, nếu kết quả xổ số ngày 10/10 là 36287, người chơi nên đầu tư vào lô 3 càng 287. Sau đó, vào ngày 26/11, kết quả xổ số cho thấy đúng lô 80278.

Vì vậy, người chơi có thể dựa vào giải đặc biệt để tìm kiếm lô 3 càng trong đề.

Tìm cơ hội bắt cầu 3 càng từ các vị trí ăn thông

Thay vì chọn lô bạch thủ, người chơi nên tính toán các càng đề để tìm kiếm cơ hội lớn hơn cho dàn lô đề. Phương pháp hiệu quả nhất là dựa vào bảng thống kê kết quả xổ số trước đó, đặc biệt là các cầu có xu hướng ăn thông ổn định. Sau đó, người chơi chọn con bạch thủ phù hợp để ghép với các càng đẹp nhất, nhằm tìm kiếm các con lô may mắn.

Soi lô đề bạch thủ chuẩn nhất ghép càng

Phương pháp này sử dụng nhiều cách bắt bạch thủ lô như cầu ghép, lô kẹp, đề bệt,… để tìm ra con lô phù hợp nhất. Ví dụ, nếu người chơi tìm ra con bạch thủ 90 và càng 6 và 8, họ có thể ghép chúng lại với nhau để tạo thành 3 càng như 690 và 890 để bắt cầu. Chiến thắng sẽ đến với người chơi nếu họ sử dụng phương pháp này một cách khéo léo.

Cách chơi độc thủ đề 3 càng miền Bắc hôm nay dựa vào bóng âm dương

Cách chơi độc thủ đề 3 càng miền Bắc hôm nay dựa vào bóng âm dương

Một cách chơi lô đề 3 càng miền Bắc độc đáo là dựa vào phương pháp bóng âm dương. Để thực hiện phương pháp này, người chơi cần tìm ra những con độc thủ đề 3 càng có thể nhìn ra được, và hình dung ra bóng âm dương của chúng.

Sau đó, người chơi sẽ nối ghép 3 đầu và 3 đuôi của các con số này để tìm ra rồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí cho ngày hôm nay và ngày mai. Ví dụ, nếu bóng âm dương của con số 21.1 là 6 và bóng âm dương của con số 2 là 7, người chơi có thể tạo ra 4 con số 217, 712, 216 và 261 để đặt cược cho ngày mai.

Phương pháp này khá đơn giản và có tỷ lệ thành công cao, giúp người chơi tìm lô đề 3 càng hiệu quả.

Soi cầu dự đoán 3 càng hôm nay từ bạc nhớ

Phương pháp tìm lô đề 3 càng miền Bắc hôm nay từ bạc nhớ là một trong những phương pháp phổ biến được sử dụng trong việc soi cầu 3 càng. Anh em có thể áp dụng thuật toán bạc nhớ để tìm kiếm lô đề 3 càng như sau:

 • Nếu càng 1 ra, thì càng 9 thường sẽ nổ.
 • Nếu càng 2 ra, thì anh em nên chơi càng 4.
 • Nếu càng 3 nổ hôm trước thì hôm sau anh em nên chơi càng 6.
 • Nếu càng 4 về thì nên chơi càng 2.
 • Nếu càng 5 ra, thì hôm sau nên chơi càng 3.
 • Nếu càng 6 ra, thì hôm sau nên chơi càng 0.
 • Nếu càng 7 ra, thì hôm sau nên chơi càng 3.
 • Nếu càng 8 ra, thì hôm sau nên chơi càng 9.
 • Nếu càng 9 ra, thì anh em nên chơi càng 1.

Ngoài ra, anh em cũng có thể dựa vào bạc nhớ để đánh theo các con càng đề theo thứ trong tuần như sau:

 • Thứ 2 nên chơi càng 6 và 9.
 • Thứ 3 nên chơi các con 1, 3, 6.
 • Thứ 4 nên chơi các con 8, 1.
 • Thứ 5 nên chơi các con 9, 2, 7.
 • Thứ 6 nên chơi các con lô 0, 2.
 • Thứ 7 nên chơi các con lô 4, 9.
 • Chủ nhật nên chơi các con lô 5, 6.

Soi cầu 3 càng rồng bạch kim miễn phí hôm nay dựa vào giải đặc biệt và giải 7

Soi cầu 3 càng rồng bạch kim miễn phí hôm nay dựa vào giải đặc biệt và giải 7

Rồng bạch kim đưa ra chốt số miễn phí cho con 3 càng hôm nay dựa trên kết quả của giải đặc biệt và giải 7. Để áp dụng phương pháp này, người chơi cần quan sát kết quả xổ số của giải 7 để lấy 2 số cuối cho con 3 càng ngày mai. Sau đó, họ tiếp tục quan sát kết quả giải đặc biệt và tách ra từng con số đề để lấy con số đầu tiên cho con 3 càng.

Ví dụ, nếu kết quả giải 7 hôm nay là 95 và giải đặc biệt là 14503, người chơi có thể ghép 2 số cuối của giải 7 với 1 trong những con số ở giải đặc biệt như 495, 195, 595,… và ghép chúng lại thành con 3 càng để đánh vào ngày mai.

Soi cầu 3 càng theo bóng của tổng

Phương pháp soi cầu 3 càng theo tổng bóng là cách tìm kiếm các con số may mắn được các chuyên gia lão làng đánh giá cao. Để sử dụng phương pháp này, người chơi cần ghi nhớ bóng âm và dương của từng số. Bóng dương bao gồm các số 1-6, 2-7, 3-8, 4-9 và 5-0, trong khi bóng âm bao gồm các số 0-7, 1-4, 2-9, 3-6 và 5-8.

Để tìm các con số cầu 3 càng hiệu quả, người chơi cần tính tổng giải đặc biệt của ngày trước cho đến khi chỉ còn một chữ số. Sau đó, người chơi tìm bóng âm và dương của các số đó và ghép với lô bạch thủ để tạo ra các cầu 3 càng.

Ví dụ, nếu lô bạch thủ là 78 và tổng giải đặc biệt là 0, người chơi sẽ tìm bóng âm và dương của số 0 để tạo ra các cầu 3 càng hiệu quả như 785, 787, 578 và 778.

Đánh 3 càng dựa vào kinh nghiệm

Đánh 3 càng dựa trên kinh nghiệm là một phương pháp soi cầu rất hiệu quả. Tuy nhiên, những người chơi mới có thể áp dụng các phương pháp được đề xuất ở trên. Với những người chơi đã tham gia lâu năm, sau nhiều trận thắng thua, họ sẽ tích lũy được kinh nghiệm riêng của mình, đó là cách để tìm ra những kết quả bất ngờ.

Cách bắt 3 càng theo ngày chẵn lẻ

Một trong những phương pháp soi cầu 3 càng đơn giản và hiệu quả là dựa trên ngày chẵn lẻ. Anh em có thể đánh các càng chẵn lẻ tương ứng với các ngày trong tuần. Ví dụ, đánh các càng chẵn vào ngày chẵn, bao gồm 0, 2, 4, 6 và 8. Đối với các ngày lẻ, đánh các càng lẻ bao gồm 1, 3, 5, 7 và 9. Sau đó, hãy chờ đợi may mắn đến với bạn.

Cách vào tiền khi soi cầu 3 càng miền Bắc chuẩn xác hôm nay để có lãi nhất

Khi chơi lô đề trực tuyến, tỷ lệ trả thưởng nếu đánh trúng dàn đề 3 càng là 1k thắng 960k. Điều này có nghĩa là nếu anh em đánh 100 ngàn thì sẽ được ăn 96 triệu đồng. Soicau888.Club sẽ hướng dẫn anh em 3 cách vào tiền chuẩn xác nhất theo khung 3 ngày để có lãi cao nhất:

Cách vào tiền khi soi cầu 3 càng miền Bắc chuẩn xác hôm nay để có lãi nhất

Cách 1:

 • Ngày thứ 1 – đánh 1k/số = 400k nhận 960k – Lãi 560k
 • Ngày thứ 2 – đánh 3k/số = 1,200k nhận 2,880k – Lãi 1,280k
 • Ngày thứ 3 – đánh 7k/số = 2,800k nhận 6,720k – Lãi 2,320k

Cách 2:

 • Ngày thứ 1 – đánh 2k/số = 800k nhận 1,920k – Lãi 1,120k
 • Ngày thứ 2 – đánh 6k/số = 2,400k nhận 5,760k – Lãi 2,560k
 • Ngày thứ 3 – đánh 12k/số = 4,800k nhận 11,520k – Lãi 3,520k

Cách 3:

 • Ngày thứ 1 – đánh 5k/số = 2,000k nhận 4,800k – Lãi 2,800k
 • Ngày thứ 2 – đánh 12k/số = 4,800k nhận 11,520k – Lãi 4,720k
 • Ngày thứ 3 – đánh 30k/số = 10,000k nhận 24,000k – Lãi 7,200k

Đối với cách đánh truyền thống là 1>100, thì 3 càng khó trúng hơn 1>1000. Tuy tỉ lệ thắng là rất khó, nhưng nếu anh em trúng thì phần thưởng rất cao và sẽ thu được một khoản tiền lớn. Đây là hình thức bỏ vốn ít, nhưng tiền thưởng cao hơn bình thường. Chi tiết như sau:

Tỷ lệ trúng 3 càng khi chơi lô đề hôm nay không phải là điều ai cũng biết chính xác. Tuy nhiên, khi chơi lô đề, tỷ lệ trúng sẽ phụ thuộc vào từng đại lý và cách chơi của mỗi người. Truyền thống, tỷ lệ ăn 3 càng là khoảng 1/400. Tuy nhiên, hiện nay có cách đánh 3 càng trực tuyến với tỷ lệ ăn cao hơn nhiều lần so với cách truyền thống. Tỷ lệ thắng có thể lên đến 1/960, nhưng mức cược tối thiểu là 1.000 đồng cho mỗi điểm. Vì vậy, nếu bạn đánh 10.000 đồng cho số 3 càng hôm nay, bạn có thể nhận được số tiền lên tới 4 triệu đồng. Điều này là lý do khiến nhiều người quyết định đầu tư vào hình thức chơi này.

Cách vào tiền khi soi cầu 3 càng miền Bắc chuẩn xác hôm nay

Tuy nhiên, xác suất trúng 3 càng lô đề không thể dự đoán chính xác 100%. Tuy nhiên, thông tin về tỷ lệ trúng có thể được tính toán dựa trên cơ cấu giải thưởng của xổ số hàng ngày. Tỷ lệ trúng 3 càng đề miền Bắc, MN, MT đều là 1/1000. Tỉ lệ trúng đề đầu Miền Nam, Trung là 1/1000 vì chỉ có duy nhất 1 giải 7. Tuy nhiên, khả năng trúng đề đầu Miền Bắc là 3/1000 vì có 3 giải Sáu. Xác suất trúng đề đầu đuôi XSMB là 4/1000 và tỉ lệ trúng đề đầu đuôi XSMN, XSMT là 2/1000. Ngoài ra, nếu chơi lô 3 càng từ đề thì tỷ lệ trúng sẽ nhiều hơn so với chơi lô dựa trên điểm số. Tuy nhiên, khi chơi lô từ dàn số thì tỷ lệ trúng cũng không cao lắm, trong khi đánh đề 3 càng theo dàn thì khả năng trúng sẽ cao hơn.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin hữu ích về cách soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay chính xác. Các bạn hãy áp dụng và sử dụng vào việc chơi của mình. Chắc chắn rằng kết quả sẽ không làm bạn thất vọng. Đây không chỉ là những cách chơi chuẩn mà còn là cơ sở để bạn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, cũng như tăng kiến thức soi cầu của bản thân.

Nếu bạn cần sự trợ giúp trong quá trình soi cầu, bạn có thể truy cập vào địa chỉ: Soi Cầu 888 Club. Đây là kênh trao đổi thông tin giúp bạn giải quyết mọi băn khoăn trong việc soi cầu nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất.