Lập dàn đề 16 số nuôi khung 3 ngày bất bại ăn liên tục

Nhiều người khi chơi lô đề đều quan tâm đến cách lập dàn đề 16 số để đạt được hiệu quả cao nhất. Để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, Soi Cầu 888 Club sẽ cùng bạn khám phá cách lập dàn đề 16 số bất bại và chuẩn xác nhất.

Dàn đề 16 số khung 3 ngày bất bại ăn thông

Ngày:Dàn đề 16 số khung 3 ngàyKết quả
21/03->23/03/202419 - 76 - 40 - 42 - 15 - 79 - 39 - 92 - 80 - 96 - 51 - 62 - 11 - 37 - 43 - 58chờ
08/02->10/02/202492 - 59 - 42 - 78 - 40 - 60 - 83 - 94 - 06 - 74 - 04 - 17 - 65 - 10 - 63 - 43Trượt
05/02->07/02/202470 - 28 - 23 - 68 - 83 - 62 - 24 - 47 - 74 - 41 - 84 - 06 - 65 - 49 - 21 - 73Ăn 84
02/02->04/02/202468 - 24 - 54 - 71 - 39 - 69 - 98 - 26 - 10 - 08 - 03 - 83 - 09 - 60 - 70 - 78Trượt
30/01->01/02/202458 - 54 - 53 - 40 - 65 - 23 - 19 - 43 - 98 - 13 - 20 - 96 - 14 - 09 - 93 - 06Trượt
27/01->29/01/202441 - 14 - 87 - 43 - 58 - 51 - 05 - 17 - 69 - 42 - 16 - 62 - 86 - 19 - 52 - 80Trượt
24/01->26/01/202483 - 50 - 52 - 36 - 54 - 67 - 94 - 45 - 64 - 38 - 20 - 19 - 98 - 96 - 34 - 14Trượt
21/01->23/01/202483 - 76 - 04 - 06 - 75 - 43 - 13 - 03 - 47 - 89 - 54 - 64 - 15 - 07 - 27 - 19Ăn 19
18/01->20/01/202431 - 82 - 36 - 34 - 14 - 97 - 60 - 43 - 98 - 24 - 63 - 51 - 90 - 20 - 62 - 78Ăn 98
15/01->17/01/202440 - 18 - 28 - 57 - 86 - 65 - 75 - 56 - 61 - 64 - 43 - 04 - 03 - 53 - 81 - 73Ăn 61, Ăn 53
12/01->14/01/202476 - 47 - 85 - 97 - 90 - 68 - 24 - 31 - 89 - 71 - 37 - 18 - 52 - 09 - 86 - 58Ăn 86
09/01->11/01/202486 - 90 - 27 - 72 - 23 - 58 - 51 - 21 - 28 - 20 - 70 - 64 - 57 - 79 - 73 - 62Trượt
06/01->08/01/202478 - 17 - 91 - 85 - 68 - 20 - 98 - 86 - 65 - 09 - 54 - 64 - 34 - 69 - 72 - 48Trượt
03/01->05/01/202412 - 91 - 36 - 65 - 31 - 50 - 07 - 25 - 82 - 59 - 02 - 03 - 70 - 48 - 46 - 37Trượt
31/12->02/01/202486 - 03 - 16 - 29 - 95 - 67 - 74 - 12 - 51 - 25 - 91 - 18 - 04 - 50 - 70 - 41Trượt
28/12->30/12/202385 - 32 - 49 - 26 - 87 - 02 - 34 - 81 - 16 - 43 - 12 - 46 - 56 - 18 - 05 - 04Trượt
25/12->27/12/202339 - 47 - 27 - 36 - 76 - 06 - 19 - 93 - 83 - 78 - 74 - 26 - 52 - 79 - 24 - 72Ăn 36
22/12->24/12/202352 - 61 - 75 - 69 - 96 - 05 - 07 - 82 - 38 - 13 - 30 - 64 - 12 - 06 - 87 - 74Trượt
19/12->21/12/202395 - 96 - 23 - 84 - 07 - 32 - 17 - 72 - 14 - 50 - 36 - 73 - 86 - 81 - 18 - 59Trượt
16/12->18/12/202336 - 68 - 12 - 59 - 03 - 96 - 46 - 78 - 26 - 35 - 25 - 01 - 51 - 23 - 10 - 64Ăn 25
13/12->15/12/202349 - 41 - 96 - 40 - 83 - 62 - 75 - 36 - 05 - 08 - 90 - 89 - 24 - 15 - 73 - 57Trượt
10/12->12/12/202309 - 52 - 35 - 80 - 46 - 41 - 42 - 91 - 78 - 57 - 64 - 27 - 45 - 68 - 01 - 40Trượt
07/12->09/12/202328 - 87 - 10 - 19 - 73 - 98 - 21 - 45 - 13 - 42 - 47 - 32 - 38 - 62 - 82 - 24Trượt
04/12->06/12/202360 - 91 - 93 - 19 - 40 - 78 - 01 - 90 - 08 - 13 - 89 - 71 - 51 - 63 - 05 - 95Ăn 78
01/12->03/12/202391 - 07 - 14 - 43 - 41 - 52 - 51 - 61 - 67 - 69 - 71 - 24 - 92 - 75 - 06 - 02Trượt
28/11->30/11/202324 - 73 - 56 - 71 - 38 - 28 - 48 - 31 - 26 - 01 - 64 - 09 - 51 - 17 - 20 - 08Ăn 26
25/11->27/11/202338 - 42 - 84 - 90 - 95 - 40 - 97 - 58 - 50 - 91 - 98 - 30 - 70 - 85 - 71 - 37Trượt
22/11->24/11/202390 - 87 - 80 - 75 - 43 - 65 - 03 - 01 - 73 - 49 - 29 - 61 - 24 - 64 - 95 - 34Trượt
19/11->21/11/202352 - 05 - 03 - 61 - 78 - 45 - 53 - 24 - 69 - 43 - 27 - 42 - 75 - 16 - 46 - 47Trượt
16/11->18/11/202331 - 61 - 27 - 51 - 84 - 25 - 38 - 90 - 35 - 57 - 98 - 75 - 43 - 01 - 93 - 12Trượt
13/11->15/11/202383 - 48 - 50 - 75 - 17 - 47 - 64 - 45 - 35 - 42 - 61 - 43 - 01 - 63 - 70 - 27Trượt
10/11->12/11/202324 - 08 - 96 - 15 - 40 - 83 - 59 - 50 - 12 - 09 - 05 - 76 - 51 - 32 - 65 - 45Trượt
07/11->09/11/202374 - 34 - 50 - 19 - 54 - 91 - 25 - 47 - 24 - 81 - 92 - 60 - 84 - 41 - 53 - 95Trượt
04/11->06/11/202337 - 90 - 30 - 48 - 12 - 05 - 70 - 89 - 43 - 64 - 18 - 14 - 23 - 09 - 67 - 81Trượt
01/11->03/11/202327 - 35 - 26 - 19 - 41 - 97 - 09 - 61 - 73 - 04 - 32 - 07 - 39 - 74 - 67 - 37Ăn 27, Ăn 61
29/10->31/10/202369 - 76 - 40 - 72 - 03 - 56 - 80 - 90 - 95 - 21 - 45 - 15 - 49 - 35 - 09 - 37Trượt
26/10->28/10/202329 - 08 - 05 - 12 - 53 - 75 - 63 - 10 - 54 - 07 - 80 - 15 - 51 - 87 - 42 - 94Trượt
23/10->25/10/202394 - 37 - 40 - 12 - 65 - 24 - 23 - 47 - 78 - 79 - 80 - 85 - 61 - 98 - 38 - 56Ăn 80
20/10->22/10/202320 - 30 - 08 - 45 - 21 - 34 - 73 - 18 - 89 - 64 - 98 - 26 - 13 - 06 - 23 - 36Ăn 18
17/10->19/10/202362 - 01 - 73 - 54 - 60 - 06 - 36 - 90 - 45 - 24 - 58 - 61 - 72 - 71 - 85 - 59Trượt
14/10->16/10/202393 - 64 - 25 - 48 - 80 - 43 - 52 - 60 - 18 - 70 - 20 - 03 - 98 - 83 - 47 - 49Trượt
11/10->13/10/202343 - 90 - 89 - 41 - 98 - 59 - 28 - 05 - 49 - 36 - 39 - 60 - 20 - 54 - 83 - 96Ăn 20
08/10->10/10/202342 - 62 - 82 - 57 - 73 - 28 - 37 - 71 - 07 - 91 - 40 - 65 - 68 - 19 - 59 - 36Trượt
05/10->07/10/202339 - 35 - 71 - 97 - 86 - 25 - 49 - 84 - 06 - 19 - 95 - 73 - 72 - 76 - 17 - 96Trượt
02/10->04/10/202308 - 62 - 32 - 73 - 68 - 37 - 42 - 21 - 02 - 54 - 03 - 06 - 57 - 81 - 72 - 78Ăn 73
29/09->01/10/202323 - 65 - 37 - 30 - 21 - 87 - 74 - 43 - 89 - 82 - 56 - 96 - 09 - 34 - 62 - 84Ăn 37, Ăn 89
26/09->28/09/202359 - 76 - 16 - 35 - 47 - 67 - 64 - 68 - 94 - 57 - 79 - 58 - 17 - 97 - 03 - 21Ăn 47
23/09->25/09/202325 - 47 - 94 - 43 - 42 - 80 - 64 - 08 - 37 - 48 - 17 - 12 - 13 - 61 - 67 - 89Trượt
20/09->22/09/202395 - 50 - 37 - 10 - 81 - 49 - 64 - 05 - 89 - 16 - 07 - 86 - 28 - 25 - 48 - 51Trượt
17/09->19/09/202372 - 69 - 63 - 41 - 01 - 94 - 58 - 80 - 23 - 46 - 31 - 18 - 53 - 60 - 37 - 08Trượt
14/09->16/09/202376 - 64 - 50 - 69 - 38 - 13 - 63 - 65 - 54 - 58 - 40 - 36 - 93 - 23 - 35 - 12Trượt
11/09->13/09/202330 - 52 - 18 - 39 - 07 - 98 - 01 - 89 - 71 - 17 - 05 - 24 - 28 - 81 - 96 - 62Trượt
08/09->10/09/202369 - 12 - 82 - 26 - 65 - 21 - 32 - 06 - 89 - 75 - 85 - 09 - 42 - 96 - 07 - 08Trượt
05/09->07/09/202325 - 60 - 62 - 38 - 34 - 87 - 31 - 16 - 96 - 52 - 70 - 24 - 69 - 51 - 86 - 75Ăn 69
01/09->03/09/202353 - 39 - 12 - 19 - 95 - 60 - 08 - 35 - 18 - 83 - 91 - 82 - 96 - 68 - 25 - 34Trượt
29/08->31/08/202359 - 42 - 76 - 89 - 28 - 61 - 36 - 96 - 18 - 13 - 68 - 14 - 02 - 31 - 86 - 21Trượt
26/08->28/08/202323 - 92 - 90 - 29 - 19 - 64 - 96 - 61 - 52 - 04 - 45 - 93 - 17 - 83 - 87 - 73Trượt
23/08->25/08/202375 - 78 - 29 - 10 - 63 - 17 - 92 - 31 - 56 - 62 - 79 - 68 - 06 - 04 - 64 - 46Trượt
20/08->22/08/202345 - 41 - 30 - 97 - 75 - 64 - 89 - 25 - 08 - 42 - 37 - 68 - 18 - 24 - 84 - 31Trượt
17/08->19/08/202321 - 83 - 98 - 97 - 43 - 79 - 15 - 65 - 35 - 30 - 81 - 68 - 18 - 41 - 76 - 73Ăn 30
14/08->16/08/202342 - 97 - 95 - 61 - 43 - 69 - 48 - 79 - 82 - 05 - 46 - 53 - 26 - 83 - 06 - 17Ăn 61
11/08->13/08/202365 - 74 - 93 - 98 - 70 - 82 - 24 - 63 - 19 - 49 - 23 - 03 - 37 - 36 - 84 - 90Trượt
08/08->10/08/202345 - 05 - 65 - 61 - 15 - 52 - 82 - 79 - 16 - 96 - 68 - 83 - 51 - 85 - 84 - 26Ăn 61
05/08->07/08/202364 - 49 - 96 - 51 - 15 - 94 - 16 - 70 - 91 - 62 - 38 - 14 - 74 - 42 - 28 - 53Trượt
02/08->04/08/202330 - 16 - 01 - 78 - 29 - 18 - 05 - 35 - 86 - 74 - 07 - 69 - 10 - 06 - 53 - 41Trượt
30/07->01/08/202397 - 91 - 04 - 30 - 16 - 10 - 42 - 93 - 56 - 54 - 15 - 06 - 61 - 82 - 05 - 18Ăn 30, Ăn 15
27/07->29/07/202326 - 72 - 94 - 05 - 13 - 10 - 76 - 68 - 67 - 49 - 08 - 57 - 09 - 07 - 65 - 29Trượt
24/07->26/07/202330 - 08 - 73 - 94 - 59 - 58 - 14 - 70 - 93 - 52 - 26 - 57 - 09 - 12 - 67 - 71Ăn 59
21/07->23/07/202380 - 63 - 39 - 36 - 65 - 34 - 47 - 61 - 07 - 09 - 53 - 42 - 96 - 93 - 52 - 06Trượt
18/07->20/07/202313 - 31 - 08 - 63 - 81 - 73 - 92 - 17 - 49 - 96 - 47 - 05 - 37 - 59 - 35 - 28Trượt
15/07->17/07/202342 - 51 - 58 - 12 - 67 - 48 - 53 - 20 - 68 - 76 - 54 - 14 - 15 - 35 - 23 - 08Ăn 51
12/07->14/07/202334 - 43 - 92 - 30 - 42 - 72 - 31 - 40 - 19 - 81 - 63 - 28 - 60 - 96 - 29 - 68Ăn 68
09/07->11/07/202372 - 03 - 37 - 98 - 16 - 95 - 81 - 56 - 62 - 61 - 80 - 39 - 40 - 87 - 65 - 54Trượt
06/07->08/07/202359 - 32 - 93 - 97 - 49 - 04 - 92 - 28 - 75 - 23 - 69 - 52 - 43 - 95 - 27 - 01Trượt
03/07->05/07/202375 - 85 - 02 - 10 - 90 - 36 - 15 - 17 - 76 - 62 - 42 - 53 - 38 - 20 - 19 - 03Trượt
30/06->02/07/202301 - 86 - 32 - 54 - 74 - 26 - 38 - 69 - 75 - 95 - 97 - 05 - 71 - 89 - 57 - 80Trượt
27/06->29/06/202312 - 64 - 25 - 68 - 24 - 15 - 74 - 53 - 06 - 63 - 84 - 23 - 41 - 59 - 26 - 27Trượt
24/06->26/06/202313 - 12 - 04 - 82 - 61 - 56 - 78 - 79 - 30 - 96 - 90 - 21 - 64 - 41 - 26 - 92Trượt
21/06->23/06/202323 - 84 - 40 - 76 - 19 - 91 - 31 - 46 - 27 - 24 - 92 - 75 - 96 - 05 - 87 - 43Trượt
18/06->20/06/202362 - 74 - 54 - 09 - 16 - 34 - 97 - 76 - 61 - 94 - 71 - 64 - 31 - 53 - 01 - 92Trượt
15/06->17/06/202323 - 89 - 60 - 04 - 52 - 40 - 84 - 67 - 70 - 25 - 76 - 45 - 75 - 85 - 59 - 24Ăn 04
12/06->14/06/202369 - 27 - 75 - 97 - 64 - 18 - 51 - 52 - 38 - 37 - 89 - 53 - 61 - 09 - 74 - 02Ăn 61
09/06->11/06/202357 - 28 - 27 - 65 - 32 - 07 - 16 - 18 - 37 - 51 - 72 - 42 - 05 - 62 - 09 - 46Trượt
06/06->08/06/202332 - 97 - 34 - 42 - 47 - 89 - 08 - 28 - 36 - 68 - 59 - 46 - 39 - 53 - 29 - 58Trượt
03/06->05/06/202394 - 73 - 67 - 29 - 70 - 09 - 93 - 98 - 17 - 24 - 71 - 48 - 46 - 37 - 42 - 64Ăn 70
31/05->02/06/202343 - 82 - 01 - 87 - 51 - 57 - 36 - 23 - 53 - 37 - 35 - 49 - 28 - 58 - 96 - 93Trượt
28/05->30/05/202374 - 27 - 69 - 30 - 28 - 21 - 87 - 91 - 98 - 16 - 92 - 68 - 76 - 17 - 96 - 70Ăn 91

>> Soi cầu dự đoán bạch thủ lô kép hôm nay

>> Soi cầu 1 số duy nhất chính xác 100

Dàn đề 16 số bất bại là gì?

Dàn đề 16 số bất bại là gì?

Khi chơi dàn đề 16 số, người chơi sẽ chọn 16 con số từ 00-99 để nuôi trong nhiều ngày. Để có tỷ lệ chiến thắng cao nhất, người chơi cần phân tích và suy luận để chọn ra những con số có khả năng về cao nhất. Nếu một trong 16 con số được chọn xuất hiện ở giải đặc biệt KQXS thì người chơi sẽ chiến thắng.

Tuy nhiên, để chơi được dàn đề này cần phải có số vốn khá lớn và phải ghi chép số tiền bỏ ra cẩn thận để so sánh với số tiền thu về một cách chính xác nhất. Nếu tính toán tỷ lệ về của các con số tốt, chiến thắng có thể sẽ rất lớn. Chính vì vậy, cách lập dàn đề 16 số bất bại là nghiên cứu, phân tích cẩn thận để chọn ra những con số có khả năng về cao nhất, đồng thời phải có nguồn vốn đủ lớn và ghi chép chi tiết số tiền bỏ ra và thu về.

Những ưu, nhược điểm khi chơi dàn đề 16 số khung 3 ngày

Theo các chuyên gia lô đề, mọi loại dàn đề đều có những ưu điểm đáng chú ý, nhưng cũng có những nhược điểm riêng. Việc hiểu rõ đặc tính của dàn đề sẽ giúp bạn áp dụng một cách khoa học và hiệu quả hơn. Cụ thể, dàn đề 16 số trong khung 3 ngày có những ưu và nhược điểm sau:

Những ưu, nhược điểm khi chơi dàn đề 16 số khung 3 ngày

Ưu điểm:

  • Tỷ lệ trúng cao hơn, bạn có thể dễ dàng xem các báo cáo về tần suất xuất hiện để chọn ra 16 con số có tỷ lệ về cao nhất. Việc này giúp bạn không cần phải dựa quá nhiều vào may mắn khi chơi.
  • Nguồn vốn bỏ ra không cần quá lớn do chỉ có 3 ngày. Nếu gãy dàn đề, bạn cũng không mất quá nhiều tiền.
  • Cung cấp nhiều thông tin hơn về bí quyết và tỷ lệ trả thưởng, giúp bạn chọn chiến lược phù hợp và hiệu quả hơn.

Nhược điểm:

  • So với đánh tất tay, dàn đề 16 số có lợi nhuận thấp hơn. Tuy nhiên, để chơi hiệu quả, bạn phải tìm hiểu và đầu tư thời gian và công sức vào việc phân tích và chọn số.
  • Chơi dàn đề 16 số đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm. Nếu bạn phát hiện con số nào trong dàn đề có thể bị gãy, bạn nên dừng lại và chọn các phương pháp khác để đạt được hiệu quả tốt nhất.
  • Nuôi lô trong khung 3 ngày đòi hỏi bạn phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn so với các phương thức khác như nuôi trong khung 2 ngày, 3 ngày. Tuy nhiên, hiệu quả của nó có thể cao hơn.

Cách tạo dàn đề 16 số không thể thất bại

Để áp dụng phương pháp này, người chơi cần tổng hợp toàn bộ các con số giải đặc biệt và cả 5 con số trong vòng nửa năm. Sau đó, người chơi có thể áp dụng các cách lập đề dàn như sau:

Cách tạo dàn đề 16 số không thể thất bại

Tạo dàn đề 16 số dựa trên kết quả giải 3

Các con lô thuộc giải 3 thường có các chạm đề ăn thẳng hoặc bóng trong những ngày tiếp theo. Người chơi có thể dựa vào các con số này để chọn bộ hoặc chạm chuẩn để tiến hành chơi. Ngoài ra, người chơi cũng có thể tạo dàn đề mỗi ngày bằng cách bắt bóng số của các con số giải 3 đã về trong ngày hôm trước.

Tạo dàn đề 16 số theo giải 5

Người chơi có thể chọn toàn bộ các con số ngoài cùng của giải 5, sao cho các con chạm của chúng tạo thành bộ số cho ngày tiếp theo. Cách nuôi này cũng có thể áp dụng quanh năm bằng cách theo dõi 100 kỳ quay trước đó trên bảng kết quả và chú ý đến giải 5. Người chơi có thể ghi chép lại các con số thường xuyên về và lựa chọn ra những con số phù hợp để đặt cược. Có thể tổng hợp đánh trong ngày hoặc nuôi khung đều có thể được.

Chơi dàn đặc biệt theo đầu 0 đuôi 0

Người chơi cần theo dõi bảng kết quả xuất thường xuyên và chú ý đến các trường hợp GĐB về xuất hiện con số 0 ở giữa. Đây là dấu hiệu cho thấy đề sắp về đầu 0 và đuôi 0. Người chơi nên tổng hợp tất cả các con số thuộc bộ này lại với nhau để có thể đánh trong ngày tiếp theo. Nên nuôi trong khung từ 5 đến 7 ngày để có thể thu lợi nhuận cao.

Cách vào tiền dàn đề 16 số khung 3 ngày

Cách vào tiền dàn đề 16 số khung 3 ngày

Để chơi xổ số miền Bắc với bộ dàn số 16 con sao cho hiệu quả nhất, yếu tố quan trọng nhất là cách quản lý vốn. Số tiền cần đầu tư sẽ phụ thuộc vào thời gian người chơi muốn nuôi dàn số. Dưới đây là hai cách quản lý vốn mà bạn có thể tham khảo để tăng cơ hội chiến thắng.

Cách quản lý vốn theo khung 3 ngày theo tỷ lệ 1:2:5: Đầu tiên, đánh 10 điểm cho mỗi con trong ngày đầu tiên. Tiếp đó, đánh gấp đôi tức là 20 điểm cho mỗi con trong ngày thứ hai. Cuối cùng, đánh gấp 5 lần tức là 50 điểm cho mỗi con trong ngày thứ ba. Làm như vậy, bạn sẽ có lợi nhuận dù tỷ lệ lãi có thể rất ít.

Cách quản lý vốn theo mức 1:5:7: Bạn sử dụng nhiều tiền hơn cho các ngày tiếp theo trong khung, cho đến khi hết tiền. Dù cách này tốn kém hơn, nhưng nếu bạn trúng, tiền thưởng sẽ rất lớn.

Kết Luận

Nếu anh em muốn chơi dàn đề một cách an toàn và hiệu quả, thì nên dành một khoản tiền nhất định để đề phòng. Đồng thời, khi mang tiền đi chơi, anh em cần chia nhỏ một cách hợp lý để không bị lãng phí hoặc mất kiểm soát. Nếu trong quá trình nuôi khung dàn đề, anh em có phần thắng trong vòng 3 ngày thì đó là một tín hiệu tốt, nhưng nếu thua thì nên dừng lại và không nên chờ đợi quá lâu để tránh lỗ nặng. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho anh em trong việc lập dàn đề hiệu quả. Chúc anh em may mắn và chiến thắng lớn.