Tạo dàn đề 70 số MB bất bại đánh quanh năm miễn phí hôm nay

Cách tạo dàn đề 70 số đánh quanh năm là gì? Chắc chắn nhiều bạn luôn thắc mắc không biết hôm nay nên chọn dàn đề nào để có thể chiến thắng, phải không? Ngay bây giờ, Soicau888.club sẽ giới thiệu cho bạn cách đánh dàn đề 70 số vô cùng hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng ngay để đạt được chiến thắng cao nhất.

Dàn đề 70 số miễn phí đánh quanh năm

Ngày:Dàn đề 70 sốKết quả
21/03/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9chờ
09/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
08/02/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 52
07/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 84
06/02/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 67
05/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
04/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 00
03/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
02/02/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 74
01/02/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 44
31/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 66
30/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 24
29/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 46
28/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 74
27/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
26/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 47
25/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 75
24/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 61
23/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 41
22/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
21/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
20/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 64
19/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 09
18/01/2024Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 98
17/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
16/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 39
15/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
14/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
13/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 86
12/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 13
11/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 85
10/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 32
09/01/2024Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
08/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 89
07/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
06/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 94
05/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
04/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
03/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 95
02/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 56
01/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 32
31/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
30/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 80
29/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
28/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
27/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 17
26/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 36
25/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 25
24/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 43
23/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 16
22/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 11
21/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 85
20/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 78
19/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
18/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 32
17/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 57
16/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 25
15/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 04
14/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
13/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 06
12/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 70
11/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
10/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 60
09/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 57
08/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
07/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
06/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
05/12/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
04/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 94
03/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 16
02/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
01/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
30/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 26
29/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
28/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 13
27/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 57
26/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 73
25/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 16
24/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 52
23/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 99
22/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
21/11/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
20/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 71
19/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 29
18/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
17/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
16/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 69
15/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 59
14/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 00
13/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 12
12/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 75
11/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 91
10/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
09/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 62
08/11/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 26
07/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
06/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 84
05/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 84
04/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
03/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
02/11/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
01/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 36
31/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 67
30/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 84
29/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
28/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 57
27/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
26/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 88
25/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 80
24/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 88
23/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
22/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 18
21/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 49
20/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
19/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 05
18/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
17/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 76
16/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 40
15/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 13
14/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 54
13/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
12/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 75
11/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 40
10/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 21
09/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 45
08/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 88
07/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 47
06/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 21
05/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 33
04/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 39
03/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 56
02/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
01/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 89
30/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 37
29/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 44
28/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 98
27/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 47
26/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 36
25/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
24/09/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 78
23/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 22
22/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 14
21/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 66
20/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 03
19/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
18/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 04
17/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 65
16/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 24
15/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 20
14/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 22
13/09/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 50
12/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 32
11/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
10/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 02
09/09/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 52
08/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 76
07/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 56
06/09/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 69
05/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 67
03/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 86
02/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 80
01/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 79
31/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
30/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 51
29/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 78
27/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 48
26/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 58
25/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 43
24/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
23/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 34
22/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
21/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
20/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 09
19/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 30
18/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 87
17/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 86
16/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 19
15/08/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
14/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 28
12/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 48
11/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 99
10/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 02
09/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
08/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 66
07/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 72
06/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 23
05/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 10
04/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
03/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
02/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
01/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 30
31/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
30/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 41
29/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 58
28/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
27/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 71
26/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 29
25/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 59
24/07/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 42
23/07/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 62
22/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 33
21/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 44
20/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
19/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 39
18/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 80
17/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 06
16/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 51
15/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 97
14/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 68
13/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 02
12/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
11/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 31
10/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
09/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 08
08/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 15
07/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 76
06/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
05/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 97
04/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 83
03/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 94
02/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 23
01/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
30/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 51
29/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 20
28/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
27/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
26/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 93
25/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 34
24/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 70
23/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 60
22/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 67
21/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 34
20/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 32
19/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 15
18/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
17/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 61
16/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 30
15/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
14/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 54
13/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
12/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 42
11/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 60
10/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
09/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 88
08/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 37
07/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
06/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 79
05/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
04/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 08
03/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 70
02/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 63
01/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
31/05/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
30/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 65
29/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt

>> Chạm đầu đuôi khung 3 ngày XSMB miễn phí

>> Dàn đề 60 số MB chính xác hôm nay

Dàn đề 70 số là gì?

Dàn đề 70 số là gì?

Đúng với tên gọi, dàn đề 70 số là một chuỗi số gồm 70 con được tạo ra thông qua việc soi cầu. Dàn đề 70 số đánh quanh năm thường là không thay đổi, tuy nhiên nó cũng có thể được điều chỉnh theo ý muốn.

Dàn số này được coi là đẹp và có thể sử dụng hàng ngày. Đây là những số được các chuyên gia hàng đầu lựa chọn.

Khi chơi, bạn chỉ cần chọn một hoặc hai số từ dàn số này để đánh, không cần sử dụng hết. Tỷ lệ trúng khi sử dụng dàn đề có thể lên đến 70%, còn lại 30% phụ thuộc vào may mắn. Có rất nhiều người đã trúng giải lớn bằng cách chọn số từ dàn đề này.

Tuy nhiên, cách chơi lô đề này có một nhược điểm là nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và đều đặn trong thời gian dài. Những người chỉ chơi vài ba ngày mà đã bỏ cuộc sẽ không bao giờ có cơ hội trúng thưởng.

Đây là lời khuyên chân thành dành cho những ai muốn kiếm tiền nhanh từ lô đề: không nên sử dụng dàn đề 70 số này. Vì tâm lý nóng vội sẽ khiến bạn không đủ tỉnh táo để lựa chọn số một cách thận trọng.

Tỷ lệ không trúng 30% hoàn toàn có thể hiểu được. Lô đề luôn là một trò chơi may rủi, nếu luôn thắng thì nó sẽ không còn hấp dẫn như vậy.

Vì vậy, trước khi áp dụng, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng. Nó yêu cầu khả năng tính toán, luôn tỉnh táo và không đặt quá nhiều áp lực lên việc phải thắng ngay.

Ưu điểm và nhược điểm của dàn đề 70 số

Dưới đây là các ưu và nhược điểm của dàn đề 70 số mà bạn cần cân nhắc trước khi tiến hành nuôi dàn:

Ưu điểm và nhược điểm của dàn đề 70 số

Ưu điểm:

 • Tỷ lệ trúng cao: Nếu bạn tuân thủ cách chơi truyền thống, thì phần lớn thành công sẽ phụ thuộc vào may mắn. Tuy nhiên, khi sử dụng dàn đề 70 số này và kết hợp với kinh nghiệm cá nhân, tỷ lệ chiến thắng sẽ tăng lên đáng kể.
 • An toàn hơn với cách nuôi dàn đề 70 con chơi quanh năm. Bạn có thể giành chiến thắng liên tiếp trong nhiều kỳ.
 • Số vốn bỏ ra không nhiều mà tỷ lệ trúng cũng cao, do đó bạn có thể nhanh chóng thu hồi vốn và bắt đầu tính lãi.

Nhược điểm:

 • Đòi hỏi tâm lý vững vàng và sự tỉnh táo. Nếu không, bạn có thể bị quá tham và mất tiền.
 • Mặc dù tỷ lệ trúng của cách chơi này tương đối cao, nhưng không thể phủ nhận khả năng gãy cả 70 con số, dẫn đến thua lỗ nặng nề.
 • Lãi mỏng: Mặc dù lợi nhuận thấp hơn so với việc đánh tất cả các con số, nhưng theo kinh nghiệm của các chuyên gia: “Chọn ít để nuôi lớn – Tích tiểu thành đại”.

Phương pháp tính toán và soi cầu dàn đề 70 số đạt chuẩn

Để đạt tỷ lệ chiến thắng lên đến 100%, anh em cần nắm vững vài kỹ thuật soi cầu quan trọng. Chúng tôi đã nhờ sự trợ giúp của những cao thủ trong lĩnh vực này để chia sẻ những thông tin quan trọng sắp tới. Những phương pháp soi cầu nổi trội này đòi hỏi sự khó khăn đáng kể để có được.

Phương pháp tính toán và soi cầu dàn đề 70 số đạt chuẩn

Phương pháp thống kê và đánh dàn đề 70 số trong ngày

Cách thống kê và đánh dàn đề 70 số trong ngày cũng đòi hỏi sự nỗ lực và công sức thống kê từ phía anh em. Phương pháp này sẽ sử dụng bảng kết quả xổ số của ngày trước để áp dụng vào việc soi cầu.

Dưới đây là các bước để tìm dàn đề 70 số trong bảng kết quả xổ số của ngày:

 1. Trước tiên, anh em cần tìm các trang thống kê để sử dụng công cụ thống kê của họ.
 2. Tiếp theo, chọn thống kê các số đầu và đuôi xuất hiện trong ngày. Ví dụ, dưới đây là bảng thống kê cho xổ số miền Bắc ngày 13/04/2021 để anh em có thể hình dung dễ dàng:
  • Các số đầu xuất hiện nhiều nhất: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.
  • Các số đuôi xuất hiện nhiều nhất: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 3. Sau đó, ghép các số đầu và đuôi này để tạo ra các lô trong dàn đề của chúng ta. Ví dụ: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.
 4. Tuy nhiên, dàn đề này có tổng cộng 72 con số. Vì vậy, anh em cần loại bỏ con số đầu và cuối trong dàn đề trên và chọn 70 con lô còn lại: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.

Nuôi dàn đề 70 số khung 3 ngày

Phương pháp thống kê dàn đề nuôi 70 con trong khung 3 ngày cũng khá đơn giản và thú vị. Để ghép số, chúng ta sẽ sử dụng một bảng thống kê khác nhưng vẫn áp dụng cách chơi nuôi theo ngày.

Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn những số đầu và đuôi xuất hiện nhiều nhất trong vòng 7 ngày gần nhất. Dưới đây là bảng thống kê để dễ dàng hình dung:

 • Số đầu xuất hiện nhiều nhất từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021: 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9.
 • Số đuôi xuất hiện nhiều nhất từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021: 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.

Sau đó, chúng ta sẽ ghép các số đầu và đuôi lại với nhau để tạo thành dàn số sau: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99.

Tuy nhiên, sau khi ghép lại như vậy, chúng ta sẽ có 2 số dư. Chỉ cần loại bỏ số đầu và số cuối, ta sẽ có dàn đề 70 số đánh quanh năm như sau: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98.

Phương pháp soi cầu dàn đề 70 số hôm nay đánh cả 3 miền

Phương pháp soi cầu dàn đề 70 số hôm nay đánh cả 3 miền

Để tìm hiểu dàn đề 70 số hôm nay để đánh, admin sẽ tiết lộ ngay bây giờ! Cuối cùng, chúng ta sẽ giải đáp câu hỏi thường được đặt ra: Làm sao để biết dàn đề 70 số hôm nay để đánh, đặc biệt khi dàn đề này có thể khác nhau cho các miền xổ số.

Tuy nhiên, với các phương pháp soi cầu đã được đề cập ở trên, chúng ta có thể áp dụng cho tất cả các miền xổ số một cách dễ dàng. Điều này bởi vì chúng ta chỉ sử dụng những thống kê chung chung mà tất cả các nhà đài đều có.

Do đó, cho dù anh em chơi ở miền Bắc, miền Nam hay miền Trung, phương pháp soi dàn đề 70 số sẽ tương tự nhau, không có sự khác biệt đáng kể.

Phương pháp tạo dàn đề 70 số đánh quanh năm cực kỳ hiệu quả

Đây là một câu hỏi mà nhiều người chơi thường đặt ra nhất. Làm sao để tạo dàn đề 70 số bất bại? Đó có vẻ như là một câu hỏi không có câu trả lời chính xác.

Vì những phương pháp soi cầu tốt nhất đã được trình bày ở trên, chúng ta phải tự mình tìm hiểu và tìm ra câu trả lời cho mình.

Anh em cũng có thể sử dụng các dàn đề đã được các cao thủ áp dụng từ lâu để nuôi. Tuy nhiên, cách nuôi như thế nào cũng là một vấn đề khó để giải quyết.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 70 số đánh quanh năm siêu chuẩn?

Thực tế, chỉ vì bạn có một dãy số đúng theo ý muốn không có nghĩa là bạn có thể yên tâm. Ngược lại, bạn vẫn cần phải cẩn thận xem xét để quyết định đánh những con số nào và quản lý tiền của mình như thế nào.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 70 số đánh quanh năm siêu chuẩn?

Hiện nay, tỷ lệ vào tiền được nhiều người áp dụng nhất là cho 1 – 2 – 3 số tương ứng với 3 ngày. Những người nuôi theo khung 5 ngày sẽ sử dụng tỷ lệ 1 – 1 – 2 – 2 – 3. Còn người nuôi theo khung 7 ngày sẽ chọn tỷ lệ 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 3. Trong đó, 1 đại diện cho vốn ban đầu, 2 đại diện cho gấp đôi vốn và 3 đại diện cho gấp ba lần vốn, tương ứng với mỗi ngày.

Theo những người có kinh nghiệm, người mới nên chỉ vào 20% vốn trong lần đầu. Bởi lúc này, khả năng chọn số chưa chính xác và còn may mắn. Với những người đã có kinh nghiệm, hãy vào 50% số vốn hiện có để đảm bảo an toàn hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là không bao giờ đánh hết vốn. Dàn đề 70 số đánh quanh năm yêu cầu sự kiên nhẫn thay vì hành động bộc phát.

Nếu bạn muốn có đủ tiền chơi lâu dài, hãy để dành một phần vốn và không hết sạch. Nếu cần, bạn có thể tìm hiểu các số bằng cách tra cứu các đề về kép để dễ trúng lô trong tương lai.

Tổng kết

Dàn đề 70 số đánh quanh năm là một chiến thuật hiệu quả được nhiều người có kinh nghiệm sử dụng. Hãy học cách này để giảm thiểu số lần thua và có nhiều tiền hơn. Đặc biệt, bạn cần phối hợp với cách nuôi lô đề Miền Bắc để đảm bảo tỷ lệ thắng và an toàn.