Nuôi dàn đề 80 số bất bại miễn phí hôm nay cùng Soicau888.club

Dàn đề 80 số là một trong những phương pháp được nhiều người chơi lựa chọn để áp dụng trong chiến thuật chơi lô đề. Lý do tạo nên sự ưa chuộng của cách chơi này chính là khả năng đem lại tỷ lệ trúng cực cao cho người chơi lô đề.

Vậy làm thế nào để áp dụng phương pháp dàn đề 80 số một cách hiệu quả nhất? Hãy cùng soicau888.club khám phá chi tiết về cách chơi dàn đề 80 số này qua bài viết dưới đây!

Dàn đề 80 số miễn phí hôm nay

Ngày:Dàn đề 80 sốKết quả
21/03/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9chờ
09/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
08/02/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 52
07/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 84
06/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 67
05/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
04/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 00
03/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 89
02/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 74
01/02/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 44
31/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 66
30/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 24
29/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 46
28/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 74
27/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 79
26/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 47
25/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75
24/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
23/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 41
22/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 10
21/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 19
20/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 64
19/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 09
18/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 98
17/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
16/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 39
15/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
14/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 38
13/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
12/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 13
11/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 85
10/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 32
09/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
08/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 89
07/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 18
06/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 94
05/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 67
04/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 40
03/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 95
02/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
01/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 32
31/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 58
30/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
29/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 20
28/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 31
27/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 17
26/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
25/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 25
24/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
23/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 16
22/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
21/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 85
20/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 78
19/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 77
18/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 32
17/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 57
16/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 25
15/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
14/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 45
13/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 06
12/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 70
11/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 38
10/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 60
09/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 57
08/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
07/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
06/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
05/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
04/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 94
03/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 16
02/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 85
01/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 01
30/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 26
29/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 41
28/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 13
27/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 57
26/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 73
25/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
24/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 52
23/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 99
22/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 70
21/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 48
20/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 71
19/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 29
18/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 71
17/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
16/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
15/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 59
14/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 00
13/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
12/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75
11/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 91
10/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
09/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 62
08/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
07/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 49
06/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 84
05/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
04/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 58
03/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
02/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
01/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 36
31/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 67
30/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 84
29/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 50
28/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 57
27/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
26/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 88
25/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 80
24/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 88
23/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 44
22/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 18
21/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
20/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 88
19/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 05
18/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 00
17/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 76
16/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 40
15/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 13
14/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 54
13/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 20
12/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75
11/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 40
10/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 21
09/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 45
08/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 88
07/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 47
06/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
05/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
04/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 39
03/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 56
02/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
01/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 89
30/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 37
29/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
28/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 98
27/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
26/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
25/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
24/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 78
23/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 22
22/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 14
21/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 66
20/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 03
19/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 25
18/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 04
17/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 65
16/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 24
15/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
14/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 22
13/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 50
12/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
11/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 68
10/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
09/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 52
08/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
07/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 56
06/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 69
05/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 67
03/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
02/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 80
01/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
31/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 40
30/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 51
29/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 78
27/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 48
26/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 58
25/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 43
24/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 73
23/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 34
22/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
21/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 21
20/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
19/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 30
18/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 87
17/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 86
16/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 19
15/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 61
14/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
12/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 48
11/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 99
10/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 02
09/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
08/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 66
07/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 72
06/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 23
05/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 10
04/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
03/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 88
02/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 37
01/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 30
31/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 15
30/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 41
29/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 58
28/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 15
27/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 71
26/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
25/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 59
24/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 42
23/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 62
22/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 33
21/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 44
20/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
19/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 39
18/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 80
17/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 06
16/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 51
15/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 97
14/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 68
13/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 02
12/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 15
11/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 31
10/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 22
09/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 08
08/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 15
07/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
06/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 98
05/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 97
04/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
03/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 94
02/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
01/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
30/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 51
29/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 20
28/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 95
27/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
26/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 93
25/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 34
24/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
23/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 60
22/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 67
21/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 34
20/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 32
19/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 15
18/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 51
17/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
16/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 30
15/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 04
14/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 54
13/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
12/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
11/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
10/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 36
09/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 88
08/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 37
07/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 57
06/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
05/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 81
04/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
03/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 70
02/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 63
01/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
31/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 61
30/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 65
29/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 67

>> Song thủ lô khung 3 ngày chiến thắng hôm nay

>> Soi cầu 1 số duy nhất XSMB chính xác 100

Dàn đề 80 số bất bại là gì?

Dàn đề 80 số bất bại là gì?

Phương pháp chơi theo dàn đề 80 số này yêu cầu anh em lựa chọn 80 con số từ dãy chữ số 00 đến 99. Sau đó, hãy tạo thành dàn đề và nuôi khung số đó, bởi vì bộ số đã chọn chiếm 4/5 tổng số kết quả nên tỷ lệ trúng thưởng thường rất cao. Đây chính là lý do dàn đề 80 số được gọi là “bất bại”.

Lưu ý rằng dàn đề 80 số là lựa chọn dành cho những người chơi online, vì khi chơi lô đề truyền thống, phương pháp này sẽ không mang lại lợi nhuận.

Ưu, nhược điểm của nuôi dàn đề 80 số

Ưu, nhược điểm của nuôi dàn đề 80 số

Ưu điểm của dàn đề 80 số

 • Khi anh em nuôi nhiều con số cùng một lúc, tỷ lệ trúng sẽ cao lên đến 80%.
 • Phương pháp nuôi dàn đề 80 con đánh quanh năm này đảm bảo an toàn hơn và anh em có thể liên tiếp trúng nhiều kỳ.
 • Tỷ lệ ăn thưởng của dàn đề 80 số bất bại khá cao: tỷ lệ truyền thống là 1:70 và trên lô đề online là 1:97. Anh em sẽ nhận được số tiền lớn nếu trúng dàn đề này.

Nhược điểm khi đánh dàn đề 80 số

 • Anh em sẽ cần đầu tư công sức và số tiền lớn ban đầu để theo đuổi phương pháp này. Điều này có thể mang lại áp lực và nguy cơ nợ nần nếu không thành công.
 • Dàn đề 80 số có tỷ lệ ăn khá cao, tuy nhiên không thể loại trừ khả năng thua cả dàn 80 con, gây thiệt hại nặng nề. Vì vậy, anh em muốn áp dụng cách chơi này cần có kinh nghiệm và tâm lý vững vàng để tận dụng tối đa ưu điểm của nó.

Cách đánh dàn đề 80 số hiệu quả hôm nay

Phần lớn anh em thường đánh dàn đề theo phương pháp chạm đầu – đuôi, tức là đánh toàn bộ 80 con số mà không có sự thống kê hay phân tích. Dưới đây là một số phương pháp bắt đề mà chúng tôi đã tổng hợp và cho rằng nó sẽ hữu ích cho anh em. Mời anh em tham khảo:

Cách đánh dàn đề 80 số hiệu quả hôm nay

Phân tích cầu lô đặc biệt

Với phương pháp này, anh em sẽ theo dõi và phân tích quy luật của các vị trí trong bảng kết quả xổ số từ kỳ quay trước. Từ đó, anh em có thể chốt đánh chạm theo đầu hoặc đuôi, và tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Nuôi dàn đề 80 số theo khung 3 ngày

Phương pháp nuôi dàn đề 80 số theo khung 3 ngày là một lựa chọn phổ biến được nhiều người sử dụng hiện nay. Theo phương pháp này, bạn hãy xác định ngày hôm nay là ngày thứ mấy và tạo dàn đề từ 0 đến 9. Tuy nhiên, bạn cần loại bỏ các số trùng với ngày đó. Dưới đây là dàn đề 80 số cụ thể cho bạn tham khảo:

 • Đầu 0: 00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09
 • Đầu 1: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19
 • Đầu 2: 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29
 • Đầu 3: 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 39
 • Đầu 4: 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 48 – 49
 • Đầu 5: 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 58 – 59
 • Đầu 6: 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 69
 • Đầu 7: 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 78 – 79
 • Đầu 8: 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 88 – 89
 • Đầu 9: 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 98 – 99

Tạo dàn đề 80 số theo lô rơi

Phương pháp đánh đề theo lô rơi yêu cầu bạn thống kê và xác định số đã về nhiều nhất trong thời gian gần đây. Bằng cách theo dõi và áp dụng phương pháp này một cách liên tục, bạn sẽ có một dàn đề 80 số ưng ý. Cách tạo dàn đề này khá đơn giản và bạn có thể tìm hiểu và áp dụng ngay từ hôm nay.

Chơi lô đề theo dàn đề 80 số bằng phương pháp bạc nhớ

Chơi lô đề theo dàn đề 80 số bằng phương pháp bạc nhớ

Việc chơi lô đề dựa trên bạc nhớ là một trong những bí quyết chắc thắng từ các chuyên gia có kinh nghiệm. Khi áp dụng cách chơi này, bạn cần thống kê và ghi nhận tất cả kết quả lô đề trong quá khứ. Từ đó, bạn có thể lựa chọn những cặp số tiềm năng và ghép chúng thành một dàn đề hoàn chỉnh.

Phương pháp chơi lô đề 80 số dựa trên bạc nhớ đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận cao. Nếu thực hiện đúng và chính xác từng bước, bạn sẽ có cơ hội chiến thắng với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Nuôi dàn đề 80 số theo lô gan

Lô gan là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những cặp số không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Theo lý thuyết, mỗi lần quay số sẽ có 100 con số được chọn ngẫu nhiên với xác suất như nhau. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào kết quả cũng tuân theo điều đó. Tần suất xuất hiện của các cặp số thường không đồng đều. Một số con số có thể về liên tiếp trong nhiều ngày, trong khi một số con khác chưa từng được rút ra.

Để tạo dàn đề 80 số dựa trên lô gan, người chơi lô đề cần theo dõi và lựa chọn những cặp số lâu không xuất hiện trong quá khứ. Khi áp dụng phương pháp này, người chơi sẽ nắm trong tay 50% cơ hội chiến thắng. Bởi vì miền Bắc có 27 giải và miền Trung có 18 giải. Hy vọng rằng người chơi có thể áp dụng phương pháp này một cách chính xác nhất và đạt được những khoản lãi khổng lồ.

Tạo dàn đề 80 số dựa theo tổng đề đơn giản và hiệu quả

So với ba phương pháp trước đó, cách tạo dàn đề 80 số dựa vào tổng đề được đánh giá là khá đơn giản. Chỉ cần theo dõi kết quả xổ số và thống kê 5 số của giải Đặc biệt. Sau đó, tổng hợp các kết quả lại để tạo ra một dàn đề mới.

Để hiểu rõ hơn về phương pháp này, hãy xem ví dụ sau:

 • Kết quả đề về 51: Tổng là 6 (0 + 6)
 • Kết quả đề về 34: Tổng là 7 (4 + 3)
 • Kết quả đề về 41: Tổng là 5 (8 + 7)
 • Kết quả đề về 35: Tổng là 8 (9 + 9)

Trong quá trình chơi, bạn có thể kết hợp nhiều phương pháp cùng một lúc để tạo ra dàn đề 80 con chính xác nhất. Thực tế đã chứng minh rằng 90% bạc thủ đã thành công khi áp dụng phương pháp tạo dàn đề này.

Hướng dẫn cách vào tiền khi nuôi dàn đề 80 số hiệu quả

Hiện nay, có hai phương pháp quản lý vốn để nuôi dàn đề 80 số hiệu quả và bất bại.

Hướng dẫn cách vào tiền khi nuôi dàn đề 80 số hiệu quả

Phương pháp vào tiền nuôi dàn đề 80 số theo khung 3 ngày:

Với cách này, người chơi mới có thể bắt đầu với mức vốn đầu tư khiêm tốn theo tỷ lệ 1:2:3. Theo phương pháp này, ngày đầu tiên người chơi sẽ đặt cược 1 điểm, ngày thứ hai tăng lên 2 điểm và ngày thứ ba là 3 điểm. Bạn cũng có thể áp dụng tỷ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:5, tùy thuộc vào số vốn của bạn trong quá trình chơi.

Phương pháp vào tiền nuôi dàn đề 80 số theo khung 5 ngày:

Thường thì khi nuôi dàn đề 80 số bất bại theo khung 5 ngày, tỷ lệ quản lý vốn an toàn thường là 1:2:4:6:8 hoặc 1:2:3:4:5. Tuy nhiên, tỷ lệ 1:2:3:4:5 thường mang lại sự an toàn hơn, đồng nghĩa với việc không có sự rủi ro lớn trong quá trình chơi. Trong khi đó, tỷ lệ 1:2:4:6:8 có thể mang lại lợi nhuận cao hơn.

Quản lý vốn là một yếu tố quan trọng trong việc nuôi dàn đề 80 số hiệu quả. Bằng cách áp dụng phương pháp quản lý vốn phù hợp, bạn có thể tạo ra lợi nhuận bền vững trong việc chơi dàn đề.

Tổng kết

Hy vọng rằng những thông tin về dàn đề 80 số bất bại mà soicau888.club đã chia sẻ sẽ hữu ích cho anh em trong quá trình chơi. Chúc anh em luôn gặp may mắn và thành công nhanh chóng!